قوانین و مقررات جلسات مشاوره‌ای چشمه !
  1. عمده‌ی جلسات گروه مشاوره‌ای چشمه با حضور مشاور ارشد مجموعه (دکتر روح الله صدیق) برگزار می‌شوند؛ از جمله تمام جلسات تشخیصی و... اما لازم به ذکر است با توجه به وضعیت مراجعه‌کننده‌ی محترم و نیاز به همکاری به منظور افزایش کیفیت خدمات مجموعه، ممکن است این جلسات (چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی) با حضور سایر اعضا و یا مشاوران چشمه صورت بپذیرد.
  2. در انتهای جلسه و به صورت شفاهی، تحلیل گروه مشاوره‌ای چشمه از چالش‌ها و خطاهای مطالعاتی به فرد بازخورد داده می‌شود. در صورت ضرورت و با تشخیص مجموعه‌ی چشمه ممکن است علاوه بر توضیحات داخل جلسه، این تحلیل به صورت مکتوب، صوتی و... در اختیار فرد قرار داده شود.
  3. با توجه به این که در تهیه‌ی این تحلیل‌ها، حریم شخصی افراد (از جمله اصول بی‌نامی، تغییر متغییرهای شخصی و...) رعایت شده و به گونه‌ای آماده‌سازی می‌شوند که هویت فرد نمایان نباشد، امکان استفاده از آن‌ها برای اهداف آموزشی (مثل چاپ کتاب و...) وجود دارد.
  4. بر حسب مورد ممکن است صوت جلسات مشاوره‌ای (مجازی و حضوری) توسط مجموعه ضبط شود. لازم به ذکر است که این کار برای استفاده در راستای خدمات مشاوره‌ای چشمه و یا اهداف آموزشی می‌باشد. مثلا برای ارائه به مشاور شخصی همراه (منتور) فرد در جلسه‌ای که قبلا تشکیل شده و حضور نداشته، یا مثلا برای پیاده‌سازی متن مصاحبه برای انتشار و... با توجه به اهمیت حریم خصوصی افراد برای مجموعه چشمه، تاکید می‌شود که خود فایل صوتی هیچ مصاحبه‌ای به صورت کامل و یا حتی جزئی، و به هیچ عنوان توسط مجموعه منتشر نمی‌شود، مگر با هماهنگی مجدد و اخذ رضایت از فرد. در ضمن از آن جایی که صوت برخی از جلسات اصلا ضبط نمی‌شوند، مجموعه تعهدی نسبت به تحویل فایل صوت جلسه به خود فرد ندارد.